Kullanım Şartları Sözleşmesi (TOU)

Sitemize eriştiğiniz andan veya kullanıma başlamadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir şekilde okuyunuz. İş bu internet sitesinin işletmesi, sahibi, yönetimi ve idaresi esporhit.com.tr adresine kayıtlı internet sitesine aittir. İş bu web sitesine https://esporhit.com.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Sitemize erişmiş olmanızla veya kullanıma başlamamış olsanız dahi sadece giriş yapmış olmakla aşağıda yazılı şartları kabul etmiş ve uymayı taahhüt etmiş sayılırsınız. Bu sebep nedeniyle lütfen dikkatlice aşağıdaki şartları okuyunuz.

 • Bu web sitesi “esporhit.com.tr” sahibi, işletmesi veya yönetimi iş bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve yapılan herhangi bir değişiklik/ler web sitemizde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Dolayısıyla bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için “Kullanım Şartları Sözleşmesi (TOU)” adı altında bulunan bu sözleşmeyi periyodik olarak gözden geçirmeyi, sitemize devam eden erişim – kullanım gibi durumlardan dolayı değiştirilmiş olan sözleşme hükümlerini kesin olarak kabul etmiş sayılacaksınız.
 • İş bu internet sitesi ve içerisinde bulunan tüm bilgi ve içerikler siteye erişmiş veya herhangi bir şekilde kullanıma başlamış kişi/ler veya kurum/ların kullanımına sunulmuştur. Siteye giriş yapmış olmakla ve kullanıma başlamak ile sitenin içeriğinde bulunan tüm kullanımdan doğacak riskleri kabul etmiş sayılırsınız.
 • esporhit.com.tr sahibi, yönetimi veya işletmesi site içerisinde bulunan tüm içerik veya bilgiden dolayı veya üçüncü kişilerin sitelerinde bulunan içeriklerin kullanımı nedeniyle ve kullanım sonuçları hakkında site içerisinde bulunan forum alanları dahil tüm bölümlerdeki bilgi veya içeriklerin doğruluğu, güvenirliği ve kesinliği gibi konularda ya da herhangi bir başka açıdan değerlendirilecek durumdan dolayı sizlere garanti vermemektedir. Yine bu duruma benzer olarak bu web sitesinin sahibi, yönetimi veya işletmesinde bulunan idaresi ve yürütülmesinin kesintisiz, aksaklık olmadan, kusur veya herhangi bir bozukluk olmadığı veya bu bozuklukların düzeltileceği, herhangi bir nedenle web sitesine bulaşmış veya bulacak olan zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş bir internet sitesi sunacağına dair öneri, tavsiye veya herhangi bir güvence veya teminat verilmemektedir. Dolayısıyla bu internet sitesine herhangi bir yolla bulaşmış olan zararlı yazılım veya zarar verici unsurlar nedeniyle siteye erişen veya kullanan kişi/lere veya kurum/lara verilen herhangi bir donanımsal, yazılımsal veya hukuki bir zarardan dolayı site sahibi, yönetimi veya işletmesi sorumlu olmayacaktır. Siz bu hususu siteye girmekle kabul etmiş sayılacaksınız.
 • İş bu site üçüncü şahısların internet sitelerinden veya eklentilerinde bulunan içerik olarak her alandaki tüm metinlere veya içeriklere bağlantı verebilir ve bu içerik veya metinlerden içerik sağlayabilir. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgi, hizmet veya ürünler hakkında hiçbir şekilde kesin bilgi sağlamaz veya garanti vermez. Ürün veya hizmetleri denetlemek zorunda değildir. Ayrıca tüm bu hususlar muvacehesinde üçüncü kişilerin web sitesinde bulunan herhangi bir kelime dahil metinin veya içeriğin doğruluğunu ve güvenirliğini sizlere taahhüt etmemektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir nedeniyle sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • İş bu sitede bulunan tüm içerikler veya herhangi bir bilgi, kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı olup hukuki, finansal, tıbbi, yatırım, muhasebe, vergi vb. konular hakkında tavsiye içermemektedir. Bu nedenle esporhit.com.tr tarafından tavsiye edilmiş herhangi bir bilgi veya hizmet işlemi sonucu yaşanılabilecek maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmeyeceğini ve bu sorumluluğun tamamen size ait olduğunu bilmeniz gerekmektedir.
 • esporhit.com.tr sitesi kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim imkanı sağlayan forum alanları içerebileceği gibi bu forum alanları veya istenilen herhangi bir alanda, kendisinden istenildiği takdirde kimlik bilgileri, adres bilgileri, telefon bilgileri, yazışma adresi, e-posta, IP numarası gibi durumun gerekliliğine göre her türlü bilgili gerçeğe uygun bir şekilde vermekle yükümlüdür.
 • esporhit.com.tr web sitesi forum alanları içerisinde bulunan mesaj, bilgi veya dosyaları denetleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir dosya nedeniyle uğramış olduğunuz zarardan dolayı esporhit.com.tr sitesi veya yöneticileri sorumlu olmayacaktır. Ancak esporhit.com.tr web sitesi tek taraflı olarak her türlü bilgi, içerik veya malzemeyi değiştirme, yayından kaldırma, yayınlamayı reddetme veya herhangi bir adli ya da idari bilgi için yanıt vermek ve her türlü bilgiyi açıklama hakkını saklı tutar. İş bu web sitesi içerisinde herhangi bir bölümde yayımlanmış olan her türlü yayınlar, kullanıcı mesajları vb. tüm yazılar kullanıcının kendi fikir ve görüşlerini yansıtmış olmakla birlikte esporhit.com.tr web sitesi bu görüş ve fikirler nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. esporhit.com.tr forum alanlarında yayımlanmış olan görüş ve fikirleri kabul ettiği veya reddettiği anlamına gelmeyecektir.

İş bu web sitesine giriş yapmakla beraber, forum ve web sitesinin içerisinde bulunan herhangi bir alanı kullanırken aşağıda bulunan şartlara uymayı kabul etmiş sayılırsınız;

 • Herhangi bir bölüme içeriği hukuka aykırı, tehdit edici, hakaret içerikli, genel ahlaka aykırı, örf ve adete aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı veya lekeleyici, küfür içerikli, pornografik vb. uygunsuz her türlü üslup, bilgi ve görüş;
 • Kişileri suça teşvik edici, suç teşkil edecek her türlü yazı-içerik, kişisel hakları ihlal edici, zedeleyici veya ortadan kaldıracak derecede çiğneyici, ulusal veya uluslararası her türlü kanuna aykırı olan yazı-içerik, kişilerin özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz edecek her türlü yazı-içerik, fikri mülkiyet hakları ve buna ek olarak eser sahibinin izni olmadan her türlü yazı, resim veya içerik işleme ve derleme, eser sahibinin haklarını ihlal edici veya tecavüz teşkil eden her türlü yazı, içerik, resim, video, makale, görüntü, haber, yazılım programı vb. unsurlar;
 • Nefret, kin, ırkçı davranışlar, her türlü bağnazca davranış vb. başkalarına karşı her türlü tecavüzü teşvik edici veya küçük düşürücü davranış, zararlı olabilecek, rahatsız edebilecek, saldırgan veya başkalarını saldırganca davranışa teşvik edici her türlü mesaj, içerik, yazı, ekleme, video, resim, haber, yazılım vb. yayınlar;
 • Kişileri veya küçükleri şiddet ve cinselliğe teşvik eden, yönelten veya doğrudan cinsel içerikli mesaj, haber, yazı, içerik, video, resim vb. yayınlarla rahatsız etmek, kanunlara karşı faaliyetler içerisinde bulunarak bu faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahlara ilişkin her türlü bilgi veya nasıl satış yapıldığına dair bilgi veren mesajlar yayınlamak;
 • Web sitesinde bulunan diğer üye veya giriş sağlamış herhangi bir kişiye karşı ticari veya ticari olmayan ya da yasal olmayan her türlü amaç için kullanılmak üzere web sitesini kullanan kişilerin şifre veya kişisel bilgilerini istemek ve almak;
 • Zararlı olabilecek her türlü yazılım, virüs veya yine zararlı olabilecek spamlar içeren, mesajlarında veya herhangi bir yazısında virüs, herhangi bir zararlı yazılım vb. yazılımlara yönlendiren, bu yazılımlara ekleme yapan veya bu yazılımları yüklemek isteyen ve bu yüklemeleri e-mail, mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için zincirleme şekilde mektup-mesaj yollamak, davetsiz toplu e-mail veya spam şeklinde mesaj-yazı göndermek, web sitesini mesaj yollamak vasıtasıyla ticari amaçla kullanmak, reklam, satış, ticari her türlü faaliyet içerecek unsurları taşıyan mesajlar göndermek, eklemeler yapmak veya yükleme yapmak yasaktır.

Yukarıda yazılı bu kurallara uymanız gerekmektedir. Aksi halde doğmuş veya doğabilecek her türlü hukuki, idari veya cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. Bu kurallara uymayan kullanıcı esporhit.com.tr yönetiminin bu nedenlerle uğramış olacağı her türlü zarar veya talebi karışlamak ve ödemek zorundadır. Yine bu kurallara uymayan kişi, kişiler veya kurumlar idari ve cezai dahi olmak üzere her türlü tazminatı esporhit.com.tr web sitesine veya yöneticilerine ödemekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkiler nedeniyle doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ yetkili kılınmıştır.

esporhit.com.tr yönetimi yukarıda yazılı olan kullanım koşullarını istediği zaman değiştirebilir, genişletebilir veya güncelleyebilir. Kullanıcıların, kişilerin veya kurumların bu değişikleri periyodik olarak takip etmek suretiyle öğrenmesi gerekmektedir. Kullanıcılar esporhit.com.tr web sitesine herhangi bir yolla bildirmiş olduğu adresler yasal adresleri olarak kabul edilecektir. esporhit.com.tr web sitesi kullanıcıların izni olmadan kimlik bilgilerine, adres bilgilerine, veri hizmet sağlayıcılarına erişmeyecek olup izin verilmiş olması durumunda bu bilgileri saklı tutacaktır. Dolayısıyla esporhit.com.tr web sitesi üyelik bölümünde bulunan bilgileri web sitesine eklerken bu izni kendi rızalarıyla vermiş ve şartları kabul etmiş olacaklardır. Bu bilgiler dışında esporhit.com.tr web sitesi kişi/ler veya kurum/ların IP adresine, web sitesine giriş yaptığı tarayıcı türüne, kullanmış olduğu işletim sistemine, etki alanı adına, web sitesine erişim sürelerine ve ilgili tüm web adreslerine erişmekte herhangi bir izin istemeyecek olup bu izni sitemize giriş yaparak vermiş sayılacaklardır.

esporhit.com.tr ‘un herhangi bir video, resim, yazı, içerik vb. yayınlarıyla hukuka, yasalara, telif haklarınıza veya kişilik haklarınızı ihlal etmeyen, saygılı bir yayın yapmayı amaç edinmiştir. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununun 1. maddesi gereği (MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.) web sitemiz “ içerik sağlayıcı “ olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle yayın organları tarafından yayımlanmış olan haber, resim, video vb. yayınları okurlarımıza veya sitemize giriş yapan kişilere aktarma amacıyla çalışmakta olup, herhangi bir hukuka, kişisel haklara aykırı olan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Web sitemiz 5651 sayılı kanun gereği “ Uyar ve Kaldır “ yöntemi ile çalışmakta olduğundan herhangi bir haber, içerik, video, resim vb. yayınlar nedeniyle şirketinize, kişilik haklarınıza, telif haklarınıza, eserlerinize veya yasal diğer haklarının çiğnendiğini düşünen kişi/ler veya kurum/lar sahibi/leri “ info@esporhit.com “ üzerinden site yönetimine ulaşarak taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Bu talepler avukatımız tarafından incelenerek bu inceleme sonucunda ihlal içermesi durumunda gerekli içerik, video, haber, resim vb. yayınlar sitemizden kaldırılacaktır.

YUKARI